Baner

Programska shema

 

PONEDELJAK

07:00 Jutarnji program (PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

09:30 Muzički kalendar (NARDIN MAŠIĆ)

11:00 Sedmi element (NARDIN MAŠIĆ)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:00 Business vijesti (MERSIHA TARAHIJA)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

17:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

18:00 Chart Mix (ARNES DERVIŠEVIĆ)

19:00 BA TEMA (LIVE)

21:00 Vijesti 3

22:00 Folk Mini koncert (FATIMA PAJO)

00:00 Svjedoci vremena (MERSIHA BABIĆ)

01:00 BA sport (REPRIZA)

UTORAK

07:00 Jutarnji program (PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

09:30 Muzički kalendar (NARDIN MAŠIĆ)

11:00 Ritam života (MERSIHA BABIĆ)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:00 Business vijesti (MERSIHA TARAHIJA)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

18:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

19:00 Pamtim to kao da je bilo danas (AMIR MISIRLIĆ LIVE)

21:00 Vijesti 3

22:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

00:00 Svjedoci vremena (MERSIHA BABIĆ)

01:00 BA Tema (REPRIZA)

SRIJEDA

07:00 Jutarnji program (PREGLED SERVISNIH INFORMACIJA)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

09:30 Muzički kalendar (NARDIN MAŠIĆ)

11:00 Auto klub (ARNES DERVIŠEVIĆ)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:00 Business vijesti (MERSIHA TARAHIJA)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

18:00 BA Sport (FATIMA I SAMEDIN LIVE)

19:00 Chart mix (NAJNOVIJI DOMAĆI I STRANI HITOVI)

20:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

21:00 Vijesti 3

22:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

00:00 Svjedoci vremena (MERSIHA BABIĆ)

01:00 Pamtim to kao da je bilo danas ( AMIR MISIRLIĆ REPRIZA)

ČETVRTAK

07:00 Jutarnji program (SERVISNE INFORMACIJE)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

09:30 Muzički kalendar (NARDIN MASIĆ)

11:00 Feminna (FATIMA PAJO)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:00 Business vijesti (MERSIHA TARAHIJA)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

17:00 Muzičke želje (MERSIHA BABIĆ)

18:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

19:00 Chart mix (ARNES DERVIŠEVIĆ)

20:00 Vijesti 3

21:00 BA dernek (MERSIHA BABIC LIVE)

22:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

00:00 Svjedoci vremena (MERSIHA BABIĆ)

01:00 BA sport (FATIMA I SEMEDIN REPRIZA)

PETAK

07:00 Jutarnji program (SERVISNE INFORMACIJE)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIČ)

09:00 Vijesti 1

09:30 Muzički kalendar (NARDIN MAŠIĆ)

11:00 BA Čarolija (AZRA SALANOVIĆ)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:00 Business vijesti (MERSIHA TARAHIJA)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

17:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

18:00 BA duel (LIVE)

19:00 Chart mix (ARNES DERVIŠEVIĆ)

21:00 Vijesti 3

22:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

23:00 Sehara (DAMIR KABAŠ)

00:00 Svjedoci vremena (MERSIHA BABIĆ)

01:00 BA dernek (MERSIHA BABIĆ REPRIZA)

 

SUBOTA

07:00 Jutarnji program (SERVISNE INFORMACIJE)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

11:00 Lifestyle (MERSIHA TARAHIJA)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

14:30 Najbolje od svega (ARNES DERVIŠEVIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

17:00 BA ordinacije (LIVE)

18:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

19:00 Chart mix (ARNES DERVIŠEVIĆ)

20:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

21:00 Vijesti 3

22:00 Sehara (DAMIR KABAŠ)

23:00 Pamtim to kao da je bilo danas (AMIR MISIRLIĆ LIVE)

01:00 BA duel (REPRIZA)

NEDELJA

07:00 Jutarnji program (SERVISNE INFORMACIJE)

08:00 Da li znate (FATIMA PAJO)

08:30 Dogodilo se na današnji dan (NARDIN MAŠIĆ)

09:00 Vijesti 1

11:00 Lifestyle (MERSIHA TARAHIJA)

13:00 Bosanska kuharica (MERSIHA BABIĆ)

15:00 Vijesti 2

16:00 Koncert 4 u 4 (ARNES DERVIŠEVIĆ)

18:00 Ba Sport (FATIMA I SAMEDIN LIVE)

19:00 Chart mix (ARNES DERVIŠEVIĆ)

20:00 Mahalanje (FATIMA PAJO)

22:00 Folk mini koncert (FATIMA PAJO)

23:00 Sehara (DAMIR KABAŠ)

01:00 Pamtim to kao da je bilo danas (REPRIZA)

 

Smjene

 

PONEDELJAK

07:00 - 13:00 Fatima Pajo

13:00 - 20:00 Nardin Mašić

20:00 - 02:00 Arnes Dervišević

02:00 - 07:00 Mersiha Babić

UTORAK

07:00 - 13:00 Mersiha Tarahija

13:00 - 20:00 Fatima Pajo

20:00 - 02:00 Nardin Mašić

02:00 - 07:00 Arnes Dervišević

SRIJEDA

07:00 - 13:00 Mersiha Babić

13:00 - 20:00 Arnes Dervišević

20:00 - 02:00 Fatima Pajo

02:00 - 07:00 Nardin Mašić

CETVRTAK

07:00 - 13:00 Fatima Pajo Nardin Mašić

13:00 - 20:00 Mersiha Tarahija

20:00 - 02:00 Mersiha Babić

02:00 - 07:00 Arnes Dervišević

PETAK

07:00 - 13:00 Arnes Dervišević

13:00 - 20:00 Nardin Mašić

20:00 - 02:00 Mersiha Tarahija

02:00 - 07:00 Fatima Pajo

SUBOTA

07:00 - 13:00 Fatima Pajo

13:00 - 20:00 Arnes Dervišević

20:00 - 02:00 Nardin Mašić

02:00 - 07:00 Arnes Dervišević

NEDJELJA

07:00 - 13:00 Mersiha Tarahija

13:00 - 20:00 Fatima Pajo

20:00 - 02:00 Arnes Dervišević

02:00 - 07:00 Nardin Mašić

 

Muzicki ler

PONEDELJAK

06:00 - 09:00

Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-tih i 80-tih godina. Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu istog ili sličnog raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.

09:00 - 09:30

Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa.

09:30 - 10:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Muzički kalendar"
10:00 - 11:00 Pop rock
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Sedmi elemenat"
11:30 - 12:00 Domaći pop rock
12:00 - 13:00 Domaći etno pop
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Urbani folk
14:00 - 14:30 Domaći etno pop
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"

16:20 - 17:00

Rock muzika

17:00 - 17:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
17:30 - 18:00 Strana muzika
18:00 - 18:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
18:30 - 19:00 Najnoviji domaći i strani hitovi
19:00 - 20:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA Tema"
20:00 - 21:00

Pop etno usmjerenja

21:00 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 00:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
00:00 - 00:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Svjedoci vremena"
00:30 - 01:00 Sevdalinke
01:00 - 02:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA sport" REPRIZA
02:00 - 03:00 Stari hitovi narodne muzike
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

UTORAK

06:00 - 09:00

Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-ih i 80-ih godina. Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu sličnog tempa i raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.

09:00 - 09:30 Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa.
09:30 - 10:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Muzički kalendar"
10:00 - 11:00 Domaća pop produkcija uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Ritam života"
11:30 - 12:00 Strana muzika
12:00 - 13:00 Domaći etno pop
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Urbani folk
14:00 - 14:30 Domaća pop etno usmjerenja
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Rock muzika
17:00 - 18:00 Domaća pop produkcija
18:00 - 18:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
18:30 - 19:00 Etno pop
19:00 - 21:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Pamtim to kao da je bilo danas"
21:00 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 00:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
00:00 - 00:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Svjedoci vremena"
00:30 - 01:00 Sevdalinke
01:00 - 02:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA Tema" REPRIZA
02:00 - 03:00 Stari hitovi narodni
03:00 - 04:00 Folk hitovi noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

SRIJEDA

06:00 - 09:00 Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-ih i 80-ih godina. Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i stranu pjesmu istog ili sličnog tempa i raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.
09:00 - 09:30 Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa.
09:30 - 10:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Muzički kalendar"
10:00 - 11:00 Pop rock
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Automagazin"
11:30 - 12:00 Domaći pop energičniji
12:00 - 13:00 Domaći etno pop
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Urbani folk
14:00 - 14:30 Domaći pop energičniji
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Rock muzika
17:00 - 18:00 Pop muzika energičnija
18:00 - 19:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA sport"
19:00 - 19:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00
Najnoviji domaći i strani hitovi
20:00 - 20:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
20:30 - 21:00 Etno pop
21:00 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 00:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
00:00 - 00:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Svjedoci vremena"
00:30 - 01:00 Sevdalinke
01:00 - 03:00 Muzika po izboru muzickog urednika emisije "Pamtim to kao da je bilo danas" REPRIZA
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

CETVRTAK

06:00 - 09:00 Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-ih i 80-ih godina.Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu sličnog tempa i raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.
09:00 - 09:30 Domaća pop produkcija komeriijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa
09:30 - 10:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Muzički kalendar"
10:00 - 11:00 Domaća pop produkcija uz dodatak stranih numera istog žanrovskog usmjerenja
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Feminna"
11:30 - 12:00 Strana muzika
12:00 - 13:00 Domaći etno pop
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Urbani folk
14:00 - 14:30 Domaći pop
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Rock muzika
17:00 - 18:00 Pop muzika energičnija
18:00 - 18:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
18:30 - 19:00 Domaći pop rock
19:00 - 19:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00 Najnoviji domaći i strani hitovi
20:00 - 21:00
Pop etno usmjerenja
21:00 - 22:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA dernek"
22:00 - 22:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 00:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
00:00 - 00:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Svjedoci vremena"
00:30 - 01:00 Sevdalinke
01:00 - 02:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA sport" REPRIZA
02.00 - 03:00 Stari hitovi narodni
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

PETAK

06:00 - 09:00 Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-ih i 80-ih godina. Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu sličnog tempa i  raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.
09:00 - 09:30 Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa
09:30 - 10:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Muzički kalendar"
10:00 - 11:00 Pop rock
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA čarolija"
11:30 - 12:00 Domaći pop energičniji
12:00 - 13:00 Domaći etno pop
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Urbani folk
14:00 - 14:30 Domaći pop etno usmjerenja
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Rock muzika
17:00 - 17:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
17:30 - 18:00 Pop rock
18:00 - 19:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA duel"
19:00 - 19:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00 Najnoviji domaći i strani hitovi
20:00 - 21:00
Pop etno usmjerenja i urbani folk
21:00 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 23:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
23:00 - 23:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Sehara"
23:30 - 00:00 Sevdalinke
00:00 - 01:00 Urbani folk
01:00 - 02:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA dernek" REPRIZA
02:00 - 03:00 Stari hitovi narodni
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

SUBOTA

06:00 - 09:00 Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-ih i 80-ih godina. Muzika vedrog raspoloženja i sredjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu sličnog tempa i raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.
09:00 - 11:00 Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa.
11:00 - 11:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Lifestyle"
11:30 - 13:00 Etno pop i urbani folk
13:00 - 13:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"
13:30 - 14:00 Sevdah
14:00 - 14:30 Etno pop
14:30 - 15:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Najbolje od svega"
15:00 - 16:00 Pop energičniji
16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Vječni hitovi narodne muzike
17:00 - 18:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA ordinacija"
18:00 - 18:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
18:30 - 19:00 Pop rock
19:00 - 19:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00 Najnoviji domaći i strani hitovi
20:00 - 20:20
Muzika po izboru muzičkog urednika emisije"Folk mini koncert"
20:20 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Sehara"
22:30 - 23:00 Sevdalinke
23:00 - 01:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Pamtim to kao da je bilo danas"
01:00 - 02:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA duel" REPRIZA
02:00 - 03:00 Stari hitovi narodni
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

NEDJELJA

06:00 - 09:00 Domaći pop rock sa naglaskom na evergreen iz 70-i i 80-ih godina. Muzika vedrog raspoloženja i srednjeg do brzog tempa uz poneku baladu i poneku stranu pjesmu sličnog tempa i raspoloženja do 30% u ukupnom iznosu.
09:00 - 11:00

Domaća pop produkcija komercijalnog usmjerenja i življeg tempa uz dodatak stranih numera jednakog žanrovskog usmjerenja i tempa.

11:00 - 11:30

Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Lifestyle"

11:30 - 13:00 Etno pop i urbani folk
13:00 - 13:30

Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Bosanska kuharica"

13:30 - 14:00 Sevdah
14:00 - 16:00

Vječni hitovi narodne muzike

16:00 - 16:20 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Koncert 4 u 4"
16:20 - 17:00 Rock muzika
17:00 - 18:00 Aktuelni hitovi domaći i strani
18:00 - 19:00

Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "BA Sport"

19:00 - 19:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Chart mix"
19:30 - 20:00 Najnoviji domaći i strani hitovi
20:00 - 20:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Mahalanje"
20:30 - 21:00

Etno pop

21:00 - 22:00 Urbani folk
22:00 - 22:20
Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Folk mini koncert"
22:20 - 23:00 Kombinovano pop etno usmjerenja, urbani folk, sevdalinke
23:00 - 23:30 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Sehara"
23:30 -00:00 Sevdalinke
00:00 - 01:00 Urbani folk
01:00 - 03:00 Muzika po izboru muzičkog urednika emisije "Pamtim to kao da je bilo danas" REPRIZA
03:00 - 04:00 Folk domaći noviji
04:00 - 05:00 Domaći vječni hitovi uz poneku stranu numeru
05:00 - 06:00 Sevdah

05:00 - 06:00
Baner

Telefoni Radija BA pomoću kojih možete nazivati studio u Sarajevu po lokalnoj taksi vaše države.

+387(0)33 922 000
+1(0)240 491 0127
+1(0)240 491 0127
+45(0)701 427 22
+47(0)210 33 700
+31(0)107 994 544
+44(0)203 014 1433
+41(0)445 671 979
+43(0)1253008-3221

Radio BA na Webu